Messia este reincarnat in Romania

Discutii pro si contra, pe tema cartii Autobiografie semnata de Messia Iisus Hristos
 
AcasaAcasa  FAQFAQ  CautareCautare  MembriMembri  GrupuriGrupuri  InregistrareInregistrare  Conectare  

Distribuiţi | 
 

 Profetiile lui SUNDAR SINGH

In jos 
AutorMesaj
MIH
web Master
web Master
avatar

Numarul mesajelor : 402
Location : Romania
Data de inscriere : 10/09/2008

MesajSubiect: Profetiile lui SUNDAR SINGH   Mier Sept 10, 2008 7:27 pm

Profetiile lui SUNDAR SINGH


“Sundar Singh este un înţelept şi iluminat indian, care s-a născut în 1889 în India, în oraşul Rampur, regiunea Punjab, şi a murit în anul 1933. Creştinat în urma unei experienţe spirituale deosebite, legată de apariţia lui Iisus, el a făcut o călătorie prin toate ţările creştine în primul deceniu al secolului nostru. Cu această ocazie el a vizitat şi ţara noastră, referitor la aceasta făcând profeţiile ce urmează. Ele au circulat multă vreme în manuscris in vremea dictaturii comuniste. Considerate de mulţi sceptici simple presupuneri şi divagaţii asupra viitorului României, “Profeţiile lui Sundar Singh” uimesc prin claritatea expunerii, prin simplitate şi mai ales prin imparţialitatea datorată dezinteresului evident pe care un indian creştinat l-ar putea avea în urma unor afirmaţii referitoare la viitorul României. Veridicitatea lor nu va putea fi verificată decât în timp şi de aceea decizia de a crede sau nu cele spuse de Sundar Singh vă aparţine în totalitate. Şi totuşi, dacă veţi citi cu atenţie, veţi sesiza că anumite profeţii s-au împlinit deja.”

Misiunea spirituală a ROMÂNIEI


“Să nu vă surprindă acest mod de adresare, deoarece fac aceasta pentru a nu vă lăsa înşelaţi de înscenarile satanice atit de bine puse la punct. Eu ştiu că România are o misiune Dumnezeiască de redresare spirituală ce o va face să se înfăţişeze ca un veritabil model demn de urmat întregii umanităţi. Este necesar să fac această mărturisire-profeţie în faţa popoarelor întregii lumi, creştine sau de alte religii, fiindcă toate semnele marchează schimbările spirituale uluitoare ce vor avea loc în curind. Spusele mele nu trebuie să vă determine să mă consideraţi un fanatic simpatizant al românilor ce îşi imaginează himerice plăsmuiri, căci cea care mi-a inspirat, fără putinţă de tăgadă, aceste profeţii este Prea Sfânta Născătoare a lui Iisus, şi reamintesc din nou că, din cite simt, locul de cinste în ocrotirea României îl ocupă Maica Domnului şi apoi marile puteri cereşti, la toate acestea mai adăugindu-se şi majoritatea sfinţilor din cer.

În curind aproape toate popoarele neamului omenesc vor deschide ochii contribuind la îndeplinirea realităţii orinduite de Dumnezeu şi se vor supune Voinţei Divine mult mai bine decit altădată, deoarece atunci vor lua sfirşit într-o mare măsură manifestările îndărătniciei omeneşti care au făcut cu putinţă atâtea acţiuni de rea interpretare a Voinţei Divine. Perpetuarea răului se va stăvili, revelaţiile Divine ajungind să acopere pămintul şi făcind ca tot ceea ce este plăcut înaintea lui Dumnezeu să iasă la lumină, pentru a-i ajuta pe oameni să atingă înţelepciunea şi să se desăvârşească.
Acum, cind fac cunoscute aceste profeţii, dacă aş fi român de origine, probabil că aş putea fi învinuit de părtinire naţională, iar dacă aş fi european din comunitatea latină, ar fi fără îndoială unele motive să fiu judecat într-un fel omenesc, cu patimă omenească; însă, deoarece sunt un indian iluminat prin intermediul lui Iisus Hristos şi ferm stabilit acum în credinţa creştină pot vorbi cu toată uşurinţa, încredinţindu-vă că acum nu fac altceva decit să exprim Voia lui Dumnezeu.
În anii şi lunile ce vor veni, în ţara trăirii voastre (România), scoarţa pămintului va lua foc, clima va suferi unele schimbări, cutremure simţitoare vor distruge multe dintre clădirile existente, uragane şi vinturi puternice, terestre şi maritime, vor nimici îndrăzneala oamenilor bazaţi numai pe aşa-zisa putere a ştiinţei.
Ingeniozitatea omenească pusă în slujba răului va face cunoscute lumii cele mai groaznice crime şi pămintul va cunoaşte cele mai cumplite boli ce vor apărea pentru a fi nimicită existenţa oamenilor răi sau perverşi. În acele timpuri de mari schimbări, în alte locuri de pe pământ un sfert din omenire va dispărea fulgerător, iar după aceasta, la a doua încercare, din cei rămaşi în viaţă şi îngroziţi se vor suprima încă aproape un sfert, restul se vor orienta trup şi suflet către Dumnezeu - de la cel aflat la sinul mamei şi pină la cel mai îndirjit tiran ce păşeşte pe scoarţa pămintului. Însă vă atrag atenţia să nu socotiţi după calendarul intereselor voastre meschine schimbările spirituale la nivelul lumii pămintene, căci iată, după cum am văzut eu, aceste transformări vor veni peste voi şi vă vor lua prin surprindere chiar dacă veţi rămine neclintiţi în încăpăţinarea voastră şi nu veţi ajunge să credeţi în Dumnezeu.
Mulţi oameni ce alcătuiesc popoarele Asiei se vor orienta către religia creştină aproape fulgerător, iar o mulţime de triburi sălbatice se vor creştina şi datorită marii răspindiri a Bibliei, ea generalizându-se apoi la toate popoarele indiferent de limbă, de la Polul Nord şi pină la Polul Sud.
Veţi şti că acele vremuri sunt aproape atunci cind Anglia îşi va pierde puterea, iar Franţa va fi asimilată de popoarele din jur. Treptat puterile statale vor dispărea, ca în locul acestora să apară o nouă putere denumită Federaţia Statelor Pămintene cu un singur preşedinte, o singură monedă, un singur consiliu de conducere şi o singură armată, aeropurtată, folosită doar pentru apărare sau pază internă, soldaţii săi avind menirea de a păstra ordinea în acele zone.
În acea perioadă, Rusia va deveni una dintre cele mai creştine ţări de pe suprafaţa pămintului, Bosforul şi Dardanele se vor scufunda, dispărind complet de pe suprafaţa globului, de asemenea, o mulţime de insule vor dispărea, fiind nimicite de cutremure, scoarţa pămintului fiind zdruncinată de o mulţime de urgii ce se vor abate asupra oamenilor. Bisericile purtătoare de Har Divin se vor uni într-una singură, supranumită Biserica creştină dreptcredincioasă, apostolică şi misionară, care va pregăti aproape întreaga lume pentru transformările spirituale ce vor avea loc la nivelul întregii planete. Tot atunci va apare anti-Hristul, prin anti-Hrist înţelegindu-i pe toţi aceia care, mai mult sau mai puţin conştienţi, luptă împotriva spiritualităţii veritabile, urmărind să triumfe forţele obscure ale întunericului şi minciunii, ce menţin fiinţa umană într-o stare de inconştienţă şi sclavie letargică, şi multe lupte de idei se vor da, fără nici un fel de armă, pentru nimicirea adevăratei credinţe în Dumnezeu.
Sus In jos
Vezi profilul utilizatorului http://www.messia.ro
MIH
web Master
web Master
avatar

Numarul mesajelor : 402
Location : Romania
Data de inscriere : 10/09/2008

MesajSubiect: Profetii Sundar Singh 2   Mier Sept 10, 2008 7:30 pm

Toate acestea şi multe altele, deşi poate acum necrezute de unii oameni, mai tirziu se vor întimpla din Voia lui Dumnezeu. Vor face excepţie de la pedeapsa focului nimicitor şi a măcelului ce se va desfăşura pe aproape întreg globul pămintesc, România şi locurile supranumite sfinte din Palestina. Netrecută prin sabie va rămine de asemenea cetatea Vaticanului, dar puterea sa de influenţă, atit de pregnant urmărită, se va reduce la zero.
România va trece prin mai multe faze de transformări fundamentale, devenind în cele din urmă, graţie spiritualizării ei exemplare, un veritabil focar spiritual, ce va putea fi comparat cu miticul “NOU CANAAN”, iar Bucureştiul se va transforma într-un centru esenţial al acestui foc. Această capitală a polului spiritual al planetei va fi aproape în întregime reconstruită, răminind în cele din urmă o aranjare de construcţii în formă inelară, avind 7 km în diametru şi va fi considerat de toate popoarele drept un veritabil NOU IERUSALIM pământesc.
Chiar dacă spusele mele vă uimesc, trebuie să vă mărturisesc tuturor că aceasta se va întimpla întru-totul în acele vremi viitoare, deoarece aceasta reprezintă Voinţa atotputernică a lui Dumnezeu şi nu a oamenilor. Toate popoarele de pe întreg pămintul vor participa la diferite activităţi comune, avind drepturi egale în acest nou centru spiritual, considerat drept manifestarea NOULUI IERUSALIM biblic, egalitatea în drepturi a tuturor ţărilor şi popoarelor, fiind pe bună dreptate o condiţie esenţială în faţa Bunului Dumnezeu. România va trece în viitor prin mari frămintări lăuntrice şi prin anumite schimbări externe ce o vor impune exemplar ca prestigiu în conjunctura internaţională şi prin mila providenţei va ieşi aproape neafectată din situaţia conflictelor războinice mondiale, declarindu-se, datorită spiritualizării extraordinare, ţară neutră, ce îşi va asuma rolul de nucleu ireproşabil al înţelepciunii şi iubirii Divine.
În cele din urmă toţi duşmanii României vor îngenunchia la hotarele acestei ţări şi plini de umilinţă vor recunoaşte misiunea ei spirituală ce se va manifesta prin intermediul teribilei puteri a lui Dumnezeu. Atunci veţi vedea cu toţii, căci va fi un semn ceresc, fiindcă în timpul războaielor viitoare focul şi distrugerile o vor înconjura, dar ea va rămine neatinsă, întocmai ca o paradisiacă oază verde, în mijlocul înspăimintătorului deşert nimicitor produs de iscusinţa omului pusă în slujba răului, de care se vor folosi inteligenţele satanice în ultima încleştare la care deocamdată oamenii nici nu se aşteaptă. În urma bulversantelor schimbări planetare şi a unui război fulgerător cumplit, în cele din urmă nu vor mai rămine nici învinşi nici învingători. Vor rămine trei categorii : morţii, cei răniţi şi mutilaţi de pe urma războiului şi supravieţuitorii în întregime neatinşi. Şi atunci numărul celor ucişi şi afectaţi de pe urma războiului va fi atit de mare, încit nimeni nu va vorbi nici de pierderea şi nici de ciştigarea războiului, căci urmările acestuia vor fi atit de mari încit vor îngrozi pe toţi locuitorii rămaşi în viaţă. Crime, lepra, holera şi multe alte boli înspăimintătoare, printre care citeva complet noi, necunoscute înainte, vor bintui scoarţa pămintului, afectându-i mai ales pe cei răi; fiare sălbatice se vor năpusti asupra oraşelor şi satelor, atacind oamenii. Multe schimbări se vor produce pe pămint şi toate aceste urgii de proporţii cel mai adesea neaşteptate de oameni se vor întimpla în anumite situaţii fulgerător. Din scrumul, suferinţele şi încercările tuturor acestor schimbări şi dezastre martorii neafectaţi şi supraveţuitorii vor căuta cu multă fervoare calea de apropiere de Bunul Dumnezeu, pe care L-au neglijat mai mult sau mai puţin atita amar de vreme. Cu toţii se vor convinge atunci că nu există religia adevărului, realizind că doar cunoaşterea ADEVĂRULUI îi eliberează, făcându-i să se reintegreze în Divin pentru a deveni UNA cu Dumnezeirea. Abia atunci omul va realiza că se află îmbrăţişat de Dumnezeu şi că Dumnezeu este viu, etern atotputernic şi atotştiutor în fiecare om în parte, sub forma spiritului Divin. Toate cite vă spun se vor întimpla şi mulţi dintre voi se vor convinge în acele vremuri de începutul durerilor şi încercărilor şi tot ceea ce v-am prezis va fi constatat de voi mai tirziu, chiar dacă lumea se va încăpăţina în a nu le crede.
Tot atunci va veni vremea apariţiei acelor oameni puri, înzestraţi cu extraordinare Haruri Divine de care s-a vorbit în urmă cu aproape 2000 de ani. Cei cu adevărat evoluaţi spiritual, care în acele ultime vremuri vor trece cu succes prin feluritele şi grelele încercări, vor reprezenta o treime demnă de iluminarea lui Dumnezeu, curată, înţeleaptă şi sfântă. În timpurile ce vor veni, România va ajunge şi va rămine o paradisiacă grădină a binecuvântării Divine, a dragostei, a fericirii, a purităţii şi înţelepciunii, în care modul de viaţă va fi precumpănitor spiritual, elevat şi pur, susţinut de o trăire sublimă în post şi meditaţie, în duh şi Adevăr, asemănătoare cu aceea a primilor creştini.
Fericită ţară şi fericit popor sunt minoritarii aleşi care trăiesc prin poporul român, căci mulţi dintre ei se vor bucura de imensa milă a lui Dumnezeu pentru poporul român. Ca indian, eu intuiesc că Bunul Dumnezeu a vrut să aleagă dintre toate popoarele, poporul cel mai umilit, cel mai crunt încercat de vitregia celor puternici. Adesea exploatat, ameninţat, invadat, terorizat, vindut şi cumpărat, care aproape la fiecare război a fost piaţa de tocmeală dintre cei ce se războiau. Amalgamul înfăţişării deosebite a acestui popor, cuprinde virtuţile cele mai alese ale fiecărui neam care s-au asimilat în sufletul lui plin de dragoste şi omenie; acesta este un popor primitor, înfăţişind o nuanţă elevată, plăcută, pentru ca să fie pildă de contopire universală cu calităţile Divine, cu o dreaptă raţiune şi o admirabilă credinţă. Poporul român este de asemenea cel mai indicat popor din lume, graţie compasiunii sale alese şi a iubirii sale altruiste, spre a oferi ospitalitate materială şi spirituală tuturor popoarelor de pe faţa pămintului.
Al Vll-lea Sinod Ecumenic se va ţine în România, iar misiunea principală pentru răspindirea în Asia a creştinismului cu adevărat spiritual, este destinată poporului rus, dar ca putere de influenţare a popoarelor în vremurile din urmă, el nu va avea nici un amestec. Puterea cu care vor mai fi biciuite restul popoarelor, acolo unde este necesară pedeapsa, se va face prin poporul chinez - rasa galbenă - în colaborare cu poporul japonez, care de asemenea, va fi biciul pedepsei dumnezeieşti.
După terminarea teribilului conflict armat ce vă stă în faţă, toate armele vor fi aruncate sau abandonate, fiindcă un nou gen de război “al sufletului” va începe. Acesta va fi războiul fără arme fizice, pentru desăvirşirea spirituală, pentru credinţa adevărată în Dumnezeu, care aparent va fi fără arme, dar fiind totuşi mai periculos şi mai dificil de o sută de ori decit cel cu arme. În viitor, puterea papală va dispare treptat şi va lua naştere o nouă conducere sinodală a cărei reşedinţă va fi întii la Roma, provizoriu, şi apoi la Bucureşti în Noul Ierusalim, pentru totdeauna.
În acele vremuri viitoare, vor fi de o mie de ori mai fericiţi cei care vor urmări desăvirşirea spirituală, trăind cu o încredere deplină în Dumnezeu, fiindcă vremurile vor fi zbuciumate şi groaznice şi le vor putea suporta cu uşurinţă numai cei mingiiaţi, inspiraţi şi hrăniţi de Duhul Sfânt. Cele ce vă spun eu că vor veni, luaţi aminte că sunt durerea a doua şi Raiul al doilea, căci prin prima durere aţi trecut fără să vă văitaţi. În acele timpuri, scaunul Judecăţii de Apoi va fi simţit şi văzut de tot neamul omenesc deasupra României, iar în marele oraş sfânt Bucureşti, simbolic numit Noul Ierusalim, care într-o oarecare măsură va fi opera aproape a întregului neam omenesc, dar conceput după un plan inspirat de puterea Dumnezeiască, se va construi cel mai monumental lăcaş spiritual de comuniune cu Dumnezeirea, denumit Centrul Divin Suprem, ce va avea reprezentanţi foarte evoluaţi spiritual din toate neamurile, aceştia formind Fraternitatea Veghetorilor Iluminaţi, care se vor alege dintre cei înţelepţi. Şi va fi compus (Centrul Divin Suprem) din 101 centre mai mici, armonios orinduite, în care se vor afla reprezentaţi de frunte, deosebit de evoluaţi, şi care vor transmite atit practic cit şi teoretic Dumnezeiescul şi Eternul Adevăr imensei majorităţi a popoarelor pămintului. Această operă arhitecturală va fi capodopera sublimei colaborări a tuturor stilurilor pămintene ingenios armonizate într-o măreaţă lucrare cum alta nu a mai fost. Înţelepţii slujitori ai acestor lăcaşuri spirituale din Noul Ierusalim vor fi perfecţi spiritual şi foarte armonioşi fizic, cu trupuri de o îngerească armonie şi proporţionalitate, fiind cu toţii dintre cei 114.000 de înţelepţi, iluminaţi neprihăniţi şi neîntinaţi, expresia completei desăvirşiri spirituale şi a unei înalte împliniri Dumnezeieşti pe acest pămint. Iluminaţii veghetori cu trup îngeresc şi plin de puritate, vor fi în număr de 400. Ceilalţi, care vor conduce centrele inelare, de asemenea cu o spiritualitate deosebită şi trup îngeresc, vor fi 101 la număr.
În acest unic loc de pe întreg pămintul vor putea fi văzuţi mari iluminaţi şi înţelepţi, care în anumite momente se vor materializa, putind fi văzuţi comunicind prin viu grai cu oamenii de pe pămint dornici să afle tainele Dumnezeieşti ale Spiritului. Toţi cei care vor pătrunde în acest centru Divin vor realiza cu o surprinzătoare uşurinţă că sunt copiii Divini ai lui Dumnezeu. Fericiţi vor fi atunci toţi care vor străbate pămintul României, respirindu-i aerul, căci toată ţara va fi invadată de pelerini dornici să descopere Dumnezeirea şi toate locurile sacre din această ţară vor deveni focare transfiguratoare de iluminare şi descoperire a Adevărului Divin.
Acest Centru Divin Suprem va putea cuprinde cu uşurinţă doua milioane de suflete. Această lucrare va fi executată în 10 ani, fiindcă, deşi acest Centru Divin va fi terminat în 5 ani, reamenajarea integrală a oraşului din jurul acestuia va mai dura încă 5 ani după aceea. În jurul oraşului se vor afla grădini cu pămint fertil de cea mai bună calitate în care, pe lingă diferitele legume, vor creşte şi vor da rod din belşug pomi sădiţi, pentru ca nimic să nu lipsească traiului locuitorilor săi. Recoltele atunci vor fi îmbelşugate. O mulţime de şosele mecanice şi trotuare mişcătoare vor uşura mult circulaţia, iar anumite mecanisme special orientate vor uşura viaţa locuitorilor şi vizitarea acestor locuri. O mulţime de noi maşini aeriene vor fi puse în slujba acestui oraş model şi tot ceea ce este mai nou în tehnică, pentru a uşura viaţa, se va afla aici. Acest oraş va avea patru şosele, iar accesul în el se va realiza prin patru porţi monumentale. În România se va construi un canal care va uni Dunărea cu marele oraş reconstruit al Bucureştiului, permiţind astfel ca vapoarele, chiar foarte mari, să ajungă pină în acest oraş minunat. Toate aceste lucrări se vor realiza datorită planului Divin, în viitor, într-un interval de timp. Agricultura, viticultura, pomicultura şi apicultura vor fi ocupaţii de onoare, căci în această ţară aleasă se va sista sacrificarea vitelor şi se vor consuma mai ales cereale, legume şi fructe, lapte şi brinză, ouă şi numai vin curat. Apicultura va fi cea mai aleasă ocupaţie, fiindcă această ţară aleasă va aprecia mult mierea şi produsele stupului, folosind pentru jertfa Divină numai ceară curată şi untdelemn de cea mai bună calitate.
Sus In jos
Vezi profilul utilizatorului http://www.messia.ro
MIH
web Master
web Master
avatar

Numarul mesajelor : 402
Location : Romania
Data de inscriere : 10/09/2008

MesajSubiect: Profetii Sundar Singh 3   Mier Sept 10, 2008 7:32 pm

Tutunul, cafeaua şi alte otrăvuri atit de dăunătoare sănătăţii omului vor înceta să mai fie dorite de oameni, iar înrăiţii şi vicioşii vor părăsi ei singuri această ţară. Vrăjitorii, fumătorii, beţivii, desfrinaţii, criminalii precum şi trintorii (leneşii), nu cu forţa ci de bunăvoie vor renunţa la aceste îndeletniciri satanice şi aceste vicii se vor reduce încetul cu încetul, dispărind aproape în totalitate în cele din urmă. Orice locuitor al acestei ţări, aleasă de Dumnezeu să fie exemplu, îşi va ciştiga piinea cea de toate zilele muncind în mod onorabil, în funcţie de posibilităţi şi menirea sa prin naştere.
Vremurile de exploatare, teroare, înşelăciune şi asuprire vor asfinţi în această ţară. Fiecare locuitor al acestui popor ales se va bucura din plin de binecuvintarea şi Harurile Divine, mulţi dintre aceştia fiind înzestraţi cu înţelepciune şi felurite puteri de a face minuni. Toate darurile se vor revărsa peste această ţară aleasă, care va avea nobila misiune de redresare spirituală a întregului glob pămintesc. Toate căile de legătură prin aer, apă şi pe pămint fiindu-i din plin favorabile, România va ajunge una din cele mai prospere şi îmbelşugate ţări, trăind în pace cu toţi vecinii săi. Basarabia va fi realipită României pentru totdeauna, căci poporul rus va cinsti această ţară aleasă şi va renunţa la această provincie care va da naştere la multe neînţelegeri. Într-un viitor mult mai îndepărtat însă, toate teritoriile învecinate României se vor alipi formind împreună Federaţia Statelor Europene, lucru la care oamenii ajunseseră să se gindească demult.
Tot ceea ce v-am spus pină aici este necesar să se împlinească, pentru că sunt adevărate şi tot ceea ce vă spun vă va convinge cind toate acestea se vor întimpla. În vremurile viitoare, poporul rus, plin de dragoste, va veni în ajutorul lucrării pe care România o va avea de îndeplinit în lume. Înainte de acestea însă, va fi foamete prin multe locuri, piinea va lipsi, vor fi mari cutremure de pămint care vor face o mulţime de victime şi în multe locuri de pe glob oamenii vor dispare sub dărîmături, care vor aminti cu mare greutate urmele unor oraşe ce vor dispare de pe suprafaţa pămintului. Războaiele, panica şi neînţelegerile de tot felul vor face ca marile puteri cum ar fi Rusia să se prăbuşească, spre bucuria ţărilor mici care o alcătuiesc.
Ateii vor începe să cerceteze scrierile sfinte şi se vor preocupa să înţeleagă ştiinţa Spiritului, căutind să descopere tot ceea ce este ascuns în om. Graţie acestor cercetări, o nouă cotitură se va produce în viaţa unor păminteni. În multe locuri de pe pămint va lipsi hrana. Pentru ca toate aceste urgii să treacă mai repede sau să nu fie atit de cumplite, Dumnezeu mă inspiră să vă dau un singur sfat: popoare, oameni, uniţi-vă întru desăvirşire, împăcaţi-vă cit mai bine, iertaţi-vă şi cheltuiţi cit mai mult din energiile rămase pentru a atinge eliberarea în Dumnezeu şi fericirea veşnică! Faceţi totul acum şi aici, în această viaţă şi nu aminaţi desăvirşirea spirituală pentru o alta reîncarnare! Făcind cu stăruinţă tot ceea ce vă stă în putinţă, fiecare dintre voi se poate mântui. Pentru a grăbi zidirea Noului Ierusalim, construiţi-vă pe voi din dragoste, curăţenie şi din Duh Sfânt, vieţuind în fapte bune, pentru ca în acest fel să daţi prilej ca Spiritul din voi să se arate în inima voastră din care să dea afară minciuna, egoismul şi patima distrugerii, care atunci cind cresc peste măsură, duc la nimicirea omului. În viitor, la această zidire spirituală va fi mult de lucru.
Lăcaşul închinării sublime ce se va oferi drept pildă întregii lumi se va realiza prin eforturile însumate ale celor aleşi şi puri. Oamenii simpli şi drepţi în inima lor, plini de dragoste pentru Dumnezeu vor fi mult mai grabnic spiritualizaţi, dacă ei vor trăi intens sufleteşte, consacrind celor materiale o mai mică atenţie. Totdeauna cei săraci în dorinţe vor fi bogaţi în mulţumiri. Preafericiţi vor fi cei care vor trăi în duhul Dumnezeiesc. Mai ales aceştia vor vedea că simplitatea şi puritatea vieţii nu înseamnă sărăcie interioară, ci este din contra, o nebănuită comoară spirituală. Cei simpli şi buni deţin o superioritate sufletească nebănuită. Multe sunt enigmele sufletului omenesc şi acestea sunt foarte greu de descifrat pentru acela care nu recurge la cunoaşterea de Sine. Fiinţa umană nu-şi poate descoperi Creatorul şi nu-i poate înţelege cituşi de puţin opera, decit dacă se descoperă pe Sine în străfundurile tainice ale fiinţei sale. Pentru a ajunge la Divina desăvirşire, fiecare om trebuie să urmărească să se cunoască cit mai bine pe Sine. Toate acumulările materiale dispar odată cu moartea fizică a omului, în timp ce însuşirile spirituale şi experienţele omului se adună în Spirit pentru veşnicie. Credinţa de nezdruncinat în Supremul Divin este secretul existenţei nemuritoare în Spirit. Credinţa face ca puterea lăuntrică a fiinţei să devină nemărginită, ajutind-o să se desăvârşească prin unirea cu Dumnezeu în eternitate. Doar prin credinţa binefăcătoare, fermă, omul poate atinge fericirea Divină. Iisus spune: De veţi avea credinţă numai cit un grăunte de muştar, toate le veţi împlini, şi de veţi zice muntelui acesta să se arunce în mare, muntele se va arunca. În aceste cuvinte ni se descoperă taina puterii credinţei. Adevărul este că în timpurile care vor veni, pe tot globul puţini vor fi oamenii care vor avea credinţă, dar aceia care nu vor avea credinţă vor fi dinainte morţi, deşi vor continua să trăiască trupeşte, fiindcă ei vor înceta să mai aibă legătura conştientă cu Dumnezeu. Cel ferm în credinţa sa, chiar şi cind există trupeşte, constată că toate minunile îi sunt cu putinţă şi astfel ajunge să se dezlege de materie şi legile ei, devenind atotputernic prin trăirea sa spirituală, care Il va revela chiar şi pe Dumnezeu. Prin puterea credinţei binefăcătoare apar darurile lui Dumnezeu în om. Prin puterea credinţei omul simte de ce trebuie să facă Binele şi ajunge s-o dorească cu ardoare, acţionind astfel cit mai des, asemenea Creatorului său. Graţie credinţei sale neobişnuite, infinitele puteri cereşti îi vin totdeauna în ajutor şi de la acest punct viaţa lăuntrică a omului începe să fie din ce în ce mai fericită. Prin intermediul poporului român ales, Bunul Dumnezeu va vorbi oamenilor de pe tot pămintul, trimiţîndu-i pe cei aleşi din mijlocul acestui popor în ajutorul celorlalte fiinţe omeneşti, pentru a le ajuta să se ridice la o viaţă superioară şi la desăvirşirea Dumnezeiască. Pentru Tatăl Ceresc orice suflet omenesc este foarte scump, deoarece în centrul acestuia sub forma Spiritului se află o scinteie din Dumnezeu.
Dacă omul va ajunge să creadă cu tărie că toate puterile şi ajutorul îi vin de la Dumnezeu, atunci el supune întreaga sa fiinţă Divinului. Abia atunci viaţa spirituală a omului scoate la iveală izvoare nesecate de dăruire şi dragoste şi o mulţime de însuşiri alese, cum ar fi supunerea, umilinţa, evlavia, sirguinţa, bunul simţ, recunoştinţa, respectul, nădejdea. Toate acestea şi multe altele înfloresc prin credinţă. Căci altfel, cum vei iubi ceea ce nu există şi cum te vei supune, dacă nu ai ferma convingere a existenţei acelei Puteri Divine căreia i te supui, sau faţă de care vrei să-ţi arăţi recunoştinţa?
Mulţi spun că nu au credinţă, dar într-un asemenea caz, de fapt, ei mărturisesc credinţa lor negativă, distructivă.
În asemenea cazuri existenţa credinţei contrare este dovedită chiar prin negaţie. Gradul de credinţă al fiecăruiui om creşte sau scade prin manifestarea acesteia în diferite împrejurări.
Toate cele ce v-am spus aici sunt pe deplin adevărate şi în timpurile care vor veni, ţara cea aleasă de Bunul Dumnezeu va fi focarul redresării spirituale de pe faţa pămintului. Minunile fără de număr ce se vor face în această ţară şi tainele ce se vor descoperi în vremurile ce vor veni în aceste locuri, vor face popoarele lumii să cerceteze pline de dăruire misterele Dumnezeieşti. În România, Dumnezeu va face cu putinţă apariţia unor mari miracole, pentru ca cei aleşi să-L redescopere, iar necredincioşii să se întoarcă la credinţă cit mai repede. În acest popor ales al românilor Dumnezeu a pus o inimă caldă şi iubitoare, firea oamenilor fiind deschisă să descopere cu uşurinţă calea către desăvirşire, aproape toţi fiind capabili să lumineze celelalte popoare prin darurile Divine pe care le deţin.
În acele timpuri viitoare, poporul român - propovăditor al înţelepciunii Divine - va fi o gazdă primitoare, plină de dragoste ce se va manifesta fără pic de viclenie şi pe întreg teritoriul va fi belşug uimitor, pentru ca toţi pelerinii ce vor veni să poată fi îndestulaţi. Sediul Crucii Roşii Internaţionale se va stabili la Bucureşti, în Noul Ierusalim, deoarece descoperirile acestui popor pe linie de medicină şi sănătate vor fi extraordinare, situind, de asemenea, această ţară pe primul loc în lume. Tot în România vor lua fiinţă instituţii filantropice şi administrative absolut noi, cum nu au fost niciodată pe acest pămint, de inspiraţie Divină, care vor urmări trezirea puterilor ascunse din om şi amplificarea înzestrărilor spirituale Divine.
Poporul evreu va fi aproape singurul care se va opune cu îndirjire influenţei binefăcătoare crescinde a poporului român cunoscător al Tainelor Dumnezeieşti, dar în finalul acestei lupte se va convinge chiar si el că Adevărul susţinut de poporul român este una cu Dumnezeu şi apoi nu va mai lupta împotriva Divinităţii.
Purtătorii de Duh Sfânt şi marii iluminaţi din anumite puncte ale globului pămintesc vor mărturisi la rindul lor realitatea Adevărului propovăduit de poporul român, reconfirmindu-l cu toată puterea.
Înainte de a ajunge aici însă, această ţară aleasă va trece prin mari frămintări, care vor pune lumea la grea încercare. Acest popor ales va trece înainte de a ajunge aici prin trei mari încercări. Sfârşitul acestor încercări va fi marcat de un dezastru planetar produs de cutremure care va îngrozi aproape întreaga lume. De asemenea, tot atunci cei foarte bogaţi îşi vor pierde averile.
Sus In jos
Vezi profilul utilizatorului http://www.messia.ro
MIH
web Master
web Master
avatar

Numarul mesajelor : 402
Location : Romania
Data de inscriere : 10/09/2008

MesajSubiect: Profetii Sundar Singh 4   Mier Sept 10, 2008 7:33 pm

În acele timpuri viitoare, pe pămintul ales al României, Noul Ierusalim se va zidi în două feluri: spiritual şi material. În acele timpuri viitoare, mai marii popoarelor lumii pămintene se vor uni pentru a realiza o înţelegere globală de ajutor mutual şi vor centraliza sistemul monetar pentru a dirija cit mai bine viaţa administrativă la nivelul întregii planete. În acele vremuri viitoare, va apare o forţă armată ce va fi educată şi unificată pentru a fi universală, prezentind un caracter internaţional. Poporul indian va fi fericit să cunoască şi să ajute poporul român în misiunea sa planetară. Graţie relaţiilor de prietenie ce se vor lega cu toate ţările de pe faţa pămintului, România va scăpa ca prin minune din conjunctura războaielor. În timpurile ce vor veni, America de Nord şi de Mijloc vor ajunge să fie în cea mai mare parte un gigantic cimitir. Aceasta se va întimpla tocmai în ajunul unor planuri de dominaţie prin care se va urmări supremaţia asupra întregii planete. Unică în acţiune şi care se va abţine să ia parte la punerea în practică a frumoaselor idei şi a înfăptuirilor globale ce vor avea loc, va fi Anglia, însă părerea ei nu va fi luată în consideraţie, deoarece la scurt timp după aceea ea va ajunge să fie stăpină numai asupra insulelor ei. Coloniile care-i aparţin vor fi în totalitate redate libertăţii în viitor.
Chiar dacă vă uimesc acum cele afirmate de mine, să nu mire pe nimeni ceea ce se va întimpla, deoarece fiecare are ceea ce merită, în final dreptatea, Adevărul şi lumina spirituală triumfând. Deşi trimbiţele Adevărului vor suna pretutindeni, mai ales pe pămintul Noului Ierusalim – România, va fi dusă lupta cea mai aprigă.


Ultima editare efectuata de catre Neo in Mier Sept 10, 2008 8:58 pm, editata de 1 ori
Sus In jos
Vezi profilul utilizatorului http://www.messia.ro
Continut sponsorizat
MesajSubiect: Re: Profetiile lui SUNDAR SINGH   

Sus In jos
 
Profetiile lui SUNDAR SINGH
Sus 
Pagina 1 din 1

Permisiunile acestui forum:Nu puteti raspunde la subiectele acestui forum
Messia este reincarnat in Romania :: Diverse :: Profetii-
Mergi direct la: